Tôi rất hài lòng về cách tư vấn thiết kế nhà mà Công ty Phú Thạnh đã triển khai, không chỉ tư vấn tận tình mà còn thiết kế mẫu nhà rất đẹp